راه های ارتباطی با ما

032-placeholder

شعبه ی ۱ : البرز، کرج، چهارراه طالقانی جنوبی،خیابان یادگاری،تجهیزات پزشکی آرین طب

شعبه ی ۲: البرز، کرج، چهارراه طالقانی،تقاطع خیابان یادگاری و کوی گلها تجهیزات پزشکی آرین طب

013-mail

ایمیل: info@arianteb.com

فرم تماس با ما